Prace ziemne w wykonaniu Raf-Budu!

Profesjonalne roboty ziemne

Jesteśmy znakomicie przygotowani do robót ziemnych. Posiadamy odpowiedni sprzęt niezbędny do tego, by przeprowadzać prace ziemne, taki jak koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe, wywrotki, spycharki, zrywarki, równiarki, walce, zgarniarki i samochody ciężarowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie wykonywać podstawowe prace ziemne, takie jak m.in. niwelacja terenów pod budowę obiektów, nasypy czy sprawne wyburzenia każdego rodzaju budynków.

niwelacja terenu

Prace ziemne wykonywane w naszej firmie

W Raf – Bud wykonujemy szeroki wachlarz prac ziemnych. Przeprowadzamy wszystkie podstawowe roboty ziemne, ale też roboty porządkowe i wykończeniowe. W ramach prac porządkowych zajmujemy się m.in. spulchnianiem gleby, wycinaniem zbędnych krzewów czy odprowadzaniem wód opadowych. Wykonamy wszystkie prace potrzebne do tego, by przygotować teren do dalszych prac ziemnych.

W ramach wykończeniowych robót ziemnych wykonujemy wykopy pod fundamenty oraz wyrównujemy ich dno. Wyrównujemy również skarpy, a na dodatek wykonujemy końcowe prace ogrodowe, takie jak uporządkowanie roślinności na zmodyfikowanym terenie. Nasz zespół składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Nasi pracownicy wiedzą doskonale, jak operować ciężką maszynerią niezbędną do przeprowadzenia robót ziemnych oraz prowadzić samochody ciężarowe, dzięki którym możliwy jest transport ciężarowy materiałów budowlanych na miejsce. Dzięki swojemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprawnie i terminowo wykonywać porządkowe, podstawowe i wykończeniowe roboty ziemne. Zapraszamy do kontaktu!

wykopy