logo

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Każda inwestycja rozpoczyna się od prac ziemnych. Ekipa wjeżdża na teren budowy ze sprzętem ciężkim i przystępuje do ukształtowania gruntu oraz wykonania wykopów pod fundamenty. Zakres prac ziemnych obejmuje szereg czynności i zawsze wiąże się z dostarczeniem materiałów budowlanych: żwiru, piasku oraz innego kruszywa.  

Czym są prace ziemne?

Prace ziemne mają na celu ukształtowanie terenu pod budowę i osadzenie fundamentów. Przeprowadzane są przy użyciu sprzętu ciężkiego, czyli koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, walca, ubijarki, zgarniarki. Firma budowlana Raf-Bud musi przygotować podłoże pod budowę.  Pod pojęciem prac ziemnych kryją się wszystkie czynności związane z wydobyciem i transportem gruntu naturalnego, a także przygotowaniem podłoża pod roboty budowlane. Firma budowlana Raf-Bud, podejmując się zlecenia, pojawia się na placu ze sprzętem ciężkim i zaczyna przygotowywać teren pod inwestycję. Roboty ziemne są przeprowadzane przed osadzeniem fundamentów i konstrukcji podziemnych, zgodnie z przygotowaną wcześniej dokumentacją. Polegają na oddzielaniu i przemieszczaniu warstw gruntu, zasypywaniu, przesuwaniu i zagęszczaniu urobku. Zakres prac jest więc bardzo szeroki.

Jakie są podstawowe rodzaje prac ziemnych?

Termin ten jest bardzo pojemny i obejmuje wiele różnego rodzaju działań. W skład podstawowych rodzajów robót ziemnych wchodzą: niwelacje i makroniwelacje; zasypki i podsypki różnego rodzaju instalacji oraz wykopy, wykonywane przed stawianiem obiektów budowlanych. Wykopy ze względu na wymiary dzieli się na: szerokoprzestrzenne (wymiary dna w obydwu kierunkach przekraczają 1,5 m), wąskoprzestrzenne (szerokość dna mniejsza niż 1,5 m) oraz jamiste (długość i szerokość mniejsza niż 1,5 m). Mają one na celu przygotowanie terenu pod fundamenty. Prace uzależnione są od rodzaju podłoża, jego odkształcalności, spajania, zdolności utrzymywania ścian nasypu i ciężaru objętościowego gruntu. Wykop musi być wypoziomowany.

Czytaj dalej: Jak przepisowo transportować kruszywa i materiały sypkie?