logo

Jak przepisowo transportować kruszywa i materiały sypkie?

Kruszywa to materiały sypkie stosowane głównie do produkcji zapraw budowlanych, betonów i budowy dróg. Należy je przewozić specjalnymi pojazdami oraz muszą być one prawidłowo zabezpieczone.

Czym przewozić kruszywa i materiały sypkie?

Transport kruszyw i materiałów sypkich jest sporym wyzwaniem dla przewoźników. Istnieje kilka metod przewozu takiego ładunku. Zdecydowanie najczęściej wybieranym sposobem przewozu jest transport drogowy, który nie jest zbyt drogi na krótszych dystansach oraz wykonanie zlecenia jest sprawne i szybkie. Jeśli chodzi o kruszywa budowlane, to przewożone są one często wywrotkami, które umożliwiają szybki rozładunek w danym miejscu na budowie. O ile dojazd wywrotką jest utrudniony lub niemożliwy, to transport odbywa się mniejszymi autami dostawczymi. Podczas transportu materiały takie najczęściej pakowane są w skrzyniach, beczkach, workach lub przewożone są luzem.

Jak odbywa się transport materiałów sypkich?

Drobny materiał, jakim są kruszywa, muszą być transportowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów BHP i prawnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo podczas załadunku i rozładunku. Firmy transportowe zobowiązane są odpowiednio zabezpieczyć towar, aby maksymalnie zmniejszyć zagrożenie w ruchu drogowym. Pojazd może przewozić materiały tylko w takiej ilości, która nie przekracza jego maksymalnej ładowności. Bardzo ważną sprawą jest również odpowiednie zabezpieczenie przewożonego materiału od góry, tak aby uniemożliwić rozsypywanie go podczas jazdy. Towar musi być równomiernie rozłożony i nie może ograniczać widoczności.  Transport kruszywa i materiałów sypkich jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, dlatego należy  go powierzyć tylko profesjonalnym firmom transportowym, które mają doświadczenie w tej branży oraz dysponują odpowiednimi pojazdami. Przewóz takiego ładunku, z firmą Raf – Bud, odbędzie się planowo i bezpiecznie. Wiele zależy od rodzaju materiałów sypkich, do nich dostosowywane są sposoby przewozu i zabezpieczenia.

Czytaj dalej: W jaki sposób powstają posadzki maszynowe?